Sponzoring

Naše společnost má tu čest se podílet na pomoci při výstavbě dětského domova rodinného typu v Praze Dolních Měcholupech, který staví a bude provozovat Obecně prospěšná společnost RADOST (www.radost-ops.cz). Uvítali bychom, kdyby i Vy jste projevili zájem pomoci dobré věci nebo si alespoň našli chvilku času podívat se na výše uvedené stránky. Postup prací a aktuální stav výstavby můžete sledovat na naší domovské stránce vlevo dole.

Ing. Pavel Suchý
Manažer projektu
estavebniny.com

info@estavebniny.com